Monthly Archives: listopad, 2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego po myśli związkowców

http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=31730

W dniu 25 listopada Parlament Europejski przegłosował mandat do prac nad dyrektywą o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w UE. Oznacza to, że coraz bliżej do rozpoczęcia trialogu czyli procesu uzgodnień między Parlamentem, Komisją Europejską a Radą na temat ostatecznego kształtu dyrektywy…

Układy zbiorowe pracy mają przyszłość!

http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=31727

„Przyszłość Układów Zbiorowych Pracy” – pod taką nazwą 25 listopada br. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Tygodnik Solidarność”.

Zaproszenie na konferencje przyjęli m.in. naukowcy i związkowcy. I tak do Katowic przybyli: Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Marek Bogusz, przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, prof. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. dr hab. Jan Wojtyła, mgr Małgorzata Szczęsny.

– Układy zbiorowe pracy przyczyniają się do polepszenia obowiązujących już przepisów prawa pracy. W województwie śląskim występują one bardzo rzadko. A w sektorze usług praktycznie nie istnieją…

Osiągnięto porozumienie – będą podwyżki dla medyków.

Żródło: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=31651

Koleżanki i Koledzy
Po kilku tygodniach negocjacji w piątek uzgodniono i podpisano wspólne stanowisko w ramach Zespołu Trójstronnego.
Zakłada ono, że od 1 lipca przyszłego roku nastąpi dalszy wzrost wynagrodzeń poprzez podniesienie wskaźników-tabelę przesyłamy w załączeniu…