Daily Archives: Listopad 15th, 2021

Osiągnięto porozumienie – będą podwyżki dla medyków.

Żródło: http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=31651

Koleżanki i Koledzy
Po kilku tygodniach negocjacji w piątek uzgodniono i podpisano wspólne stanowisko w ramach Zespołu Trójstronnego.
Zakłada ono, że od 1 lipca przyszłego roku nastąpi dalszy wzrost wynagrodzeń poprzez podniesienie wskaźników-tabelę przesyłamy w załączeniu…