Monthly Archives: luty, 2022

Pracodawca nie ma prawa żądać ani paszportu covidowego ani testu

Pracodawca, który żądał testu lub paszportu covidowego – przegrał w sądzie

Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy – wbrew zarządzeniu pracodawcy – nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Jak argumentuje pełnomocnik skarżących, prawo nie pozwala pracodawcy na przetwarzanie takich informacji, a przepisy o BHP nie mogą ingerować w tak ważne dane.

Czytaj dalej na Prawo.pl:

Komitet Protestacyjno-Strajkowy, żądania płacowe

Zakładowe Organizacje Związkowe informują o powołaniu w dniu 22-02-2022 w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie:
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego. Skład Komitetu Protestacyjno – Strajkowego może zostać powiększony o przedstawicieli kolejnych Zakładowych Organizacji Związkowych.

W dniu 28 stycznia 2022 roku (data wpływu do Kancelarii NIOPIB 04-02-2022) 6 organizacji związkowych (w tym wszystkie reprezentatywne) skierowały do Dyrektora NIO PIB pismo dotyczące żądań płacowych:

1.podniesienia płacy zasadniczej każdego pracownika NIO PIB o kwotę 1000, -zł brutto miesięcznie wobec osób, których wynagrodzenie określone jest stawka miesięczną.

2.podniesienia płacy zasadniczej odpowiednio do kwoty określonej w pkt 1 za każda godzinę dla pracowników NIO PIB, których wynagrodzenie określane jest stawka godzinową.

3.corocznej waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego pracowników o wskaźnik inflacji lub o nominalny wzrost wynagrodzenia minimalnego z zastosowaniem korzystniejszej w danym roku metody waloryzacji

Pismem z dnia 24-02-2022 organizacje związkowe wniosły o natychmiastowe przystąpienie do negocjacji i rokowań w przedmiotowej sprawie.

Komitet_Strajkowy

Żądania płacowe

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukraiony

http://solidarnosc.mazowsze.pl/wp-content/uploads/2022/02/Scan0975.jpg

Pismo Prezydium ZRM do Ambasady Rosyjskiej ws. agresji na suwerenną Ukrainę

Ambasada Rosji

ul. Belwederska 49

00-761 Warszawa

email: rusembpol@mid.ru

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje i wyraża dezaprobatę wobec rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę.

Wzywamy władze Rosji z Prezydentem Władimirem Putinem na czele do zaprzestania niedopuszczalnych, agresywnych, bandyckich działań wobec sąsiedniego kraju w celu pozbawienia go wolności i prawa do samostanowienia.

Krew niewinnych ludzi, która już została przelana, na zawsze pozostanie na rękach rządzących Rosją. To akt ludobójstwa.

NSZZ „Solidarność”, który w pokojowy sposób wywalczył wolność narodom Europy ma szczególne prawo do protestu w obliczu militarnej agresji na wolny kraj jakim jest Ukraina.

Wzywamy do opamiętania, zakończenia agresji i natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy.

żródło:

Zmiany w urlopach rodzicielskich i zwolnieniach z pracy

Polacy zyskają najpewniej w tym roku dodatkowe dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. To zmiana narzucona przez unijną dyrektywę w sprawie polityki zatrudnienia tzw. work-life balance. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w wykazie prac legislacyjnych rządu są założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy. Do 2 sierpnia br. Polska musi implementować unijną dyrektywę.

Osiem miesięcy ma Polska na wdrożenie unijnej dyrektywy, która zmieni zasady przechodzenia na urlop rodzicielski. Rząd musi wprowadzić przepisy, które każdemu z rodziców zagwarantują co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego. W praktyce dni wolne będą zagwarantowane ojcu dziecka. Jeśli nie wykorzysta ich ojciec dziecka, to przepadną…