Monthly Archives: kwiecień, 2022

DOŁĄCZ DO NAS!

Dlaczego warto należeć do związku zawodowego NSZZ „S”?

Pracownik nie będący członkiem związku, nie jest ostrzegany przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę.

Pracodawca, który chce rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi poprosić związek zawodowy o konsultację na minimum 5 dni, przed podjęciem decyzji, w tej sprawie.

Związek w Twoim imieniu negocjuje lepsze warunki pracy i płacy.

Jeśli w Twoim miejscu pracy naruszane są przepisy BHP, to z inicjatywy związku zawodowego, w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz wpływ na podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych…

Źródło

Alleluja – Jezus zmartwychwstał!

Niech to pełne mocy pozdrowienie
przebije się przez zgiełk świata,
huk wojny, lęk przed zarazą i biedą,
i niech dotrze do głębi naszej świadomości,
i przyniesie nadprzyrodzoną radość, nadzieję i miłość!  

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wszystkim Pracownikom Narodowego Instytutu Onkologii,
życzy Zarząd OZ 408 NSZZ „Solidarność” RM

Pusty grób

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”!
(Łk 24,5-6)

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 23-24 kwietnia 2022r.
Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” postanowiło pokryć ½ kosztów przejazdu Członków NSZZ „Solidarność” z Oddziałów na Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Lichenia w dniu 24 kwietnia br.
Odpłatność dla Członków Związku wyjeżdżających z Warszawy wynosi 40 zł za osobę. Przedstawiciele Pocztu Sztandarowego nie ponoszą kosztów przejazdu.
Pozostali niezrzeszeni uczestnicy pokrywają koszty przejazdu w wysokości 80 zł. Pozostałe koszty pokrywa Region Mazowsze z kosztów promocji.
Podstawą opłacenia faktury będą podpisane listy obecności uczestników Pielgrzymki.

Zapisy na Pielgrzymkę odbywają się w Sekretariacie ZRM
tel. 22 314 80 13
do 13 kwietnia 2022 roku

Plakat

XXII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Zapraszamy na XXII Ogólnopolską Drogę Krzyżową Ludzi Pracy. Parafia Św. Stanisława Kostki, 8.04.2022, godz. 19.00, po Mszy Św. o 18.00.

Plakat