Archiwum dzienne: 4 kwietnia, 2022

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 23-24 kwietnia 2022r.
Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” postanowiło pokryć ½ kosztów przejazdu Członków NSZZ „Solidarność” z Oddziałów na Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Lichenia w dniu 24 kwietnia br.
Odpłatność dla Członków Związku wyjeżdżających z Warszawy wynosi 40 zł za osobę. Przedstawiciele Pocztu Sztandarowego nie ponoszą kosztów przejazdu.
Pozostali niezrzeszeni uczestnicy pokrywają koszty przejazdu w wysokości 80 zł. Pozostałe koszty pokrywa Region Mazowsze z kosztów promocji.
Podstawą opłacenia faktury będą podpisane listy obecności uczestników Pielgrzymki.

Zapisy na Pielgrzymkę odbywają się w Sekretariacie ZRM
tel. 22 314 80 13
do 13 kwietnia 2022 roku

Plakat

XXII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Zapraszamy na XXII Ogólnopolską Drogę Krzyżową Ludzi Pracy. Parafia Św. Stanisława Kostki, 8.04.2022, godz. 19.00, po Mszy Św. o 18.00.

Plakat