Daily Archives: kwiecień 25th, 2022

DOŁĄCZ DO NAS!

Dlaczego warto należeć do związku zawodowego NSZZ „S”?

Pracownik nie będący członkiem związku, nie jest ostrzegany przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę.

Pracodawca, który chce rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi poprosić związek zawodowy o konsultację na minimum 5 dni, przed podjęciem decyzji, w tej sprawie.

Związek w Twoim imieniu negocjuje lepsze warunki pracy i płacy.

Jeśli w Twoim miejscu pracy naruszane są przepisy BHP, to z inicjatywy związku zawodowego, w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz wpływ na podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych…

Źródło