Daily Archives: grudzień 5th, 2022

Zapomoga świąteczna

Na zebraniu Zarządu OZ nr.408 podjęto uchwałę o wypłacie zapomogi świątecznej dla członków naszej Organizacji Związkowej.
Wypłata odbywać się będzie w pokoju związkowym,
w terminie 12.12.2022r-31.01.2023r, od poniedziałku do piątku (nie dotyczy dni ustawowo wolnych) w godzinach 8-12.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Posłowie opowiedzieli się za wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Według przyjętych przepisów praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 430 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał.
Sejm przyjął też przepisy, zgodnie z którymi pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.

Urząd ds. dialogu społecznego

Rada Dialogu Społecznego ma zostać przekształcona w Urząd ds. Dialogu Społecznego. Tak wynika z założeń do nowelizacji ustawy o RDS, która została przedstawiona przez partnerów społecznych na plenarnym posiedzeniu Rady, które dzisiaj odbyło się w Pałacu Prezydenckim. – To wieloletni postulat Solidarności – przypomina Piotr Duda, szef Solidarności i współprzewodniczący RDS.