Kontakt

NSZZ Solidarność Region Mazowsze
Organizacja Zakładowa nr 408

w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym
w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-2896
e-mail: kz408@solidarnosc-niopib.pl

Pokój związkowy: wejście B, Ip. (prawe skrzydło w końcu korytarza).
Godziny przyjęć: 7.30-14.30