TABLICA OGŁOSZEŃ

Pismo Prezydium ZRM do Ambasady Rosyjskiej ws. agresji na suwerenną Ukrainę

Ambasada Rosji

ul. Belwederska 49

00-761 Warszawa

email: rusembpol@mid.ru

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje i wyraża dezaprobatę wobec rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę.

Wzywamy władze Rosji z Prezydentem Władimirem Putinem na czele do zaprzestania niedopuszczalnych, agresywnych, bandyckich działań wobec sąsiedniego kraju w celu pozbawienia go wolności i prawa do samostanowienia.

Krew niewinnych ludzi, która już została przelana, na zawsze pozostanie na rękach rządzących Rosją. To akt ludobójstwa.

NSZZ „Solidarność”, który w pokojowy sposób wywalczył wolność narodom Europy ma szczególne prawo do protestu w obliczu militarnej agresji na wolny kraj jakim jest Ukraina.

Wzywamy do opamiętania, zakończenia agresji i natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy.

żródło:

Zmiany w urlopach rodzicielskich i zwolnieniach z pracy

Polacy zyskają najpewniej w tym roku dodatkowe dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. To zmiana narzucona przez unijną dyrektywę w sprawie polityki zatrudnienia tzw. work-life balance. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w wykazie prac legislacyjnych rządu są założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy. Do 2 sierpnia br. Polska musi implementować unijną dyrektywę.

Osiem miesięcy ma Polska na wdrożenie unijnej dyrektywy, która zmieni zasady przechodzenia na urlop rodzicielski. Rząd musi wprowadzić przepisy, które każdemu z rodziców zagwarantują co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego. W praktyce dni wolne będą zagwarantowane ojcu dziecka. Jeśli nie wykorzysta ich ojciec dziecka, to przepadną…

Zmiany w podatku dochodowym – możliwość odliczania składek związkowych za 2022 rok

Przewodnicząca/Przewodniczący

Zarządu Regionu

Sekretariatu Branżowego

NSZZ „Solidarność”

Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (potocznie zwane Polskim Ładem). Najważniejsze z nich dotyczą: skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczenie małżonków, ulgi na dzieci, ulgi podatkowa dla samotnego rodzica, ulgi rehabilitacyjnej, pracujących seniorów, aktywizacji zawodowej, składki związkowej, ulgi dla „klasy średniej”.

Pracownicy Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowali informację, w której starali się przedstawić w sposób przystępny nowe rozwiązania podatkowe, które będą oddziaływać na sytuację pracowników, ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami oraz członków związków zawodowych.

Z poważaniem,

Katarzyna Zimmer-Drabczyk

Kierownk

Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=31939

Boże Narodzenie 2021

 

 

To właśnie tego wieczoru,
gdy zimnym śniegiem wiatr dmucha
– w serca złamane i smutne,
wstępuje cicha otucha.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.

 
Radosnych, pogodnych, wolnych od lęku, Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadziei w Nowym Roku życzy Zarząd OZ 408 NSZZ „Solidarność”.

 

I N F O R M A C J A

W dniach 20 – 24 grudnia 2021r.
z uwagi na urlop wypoczynkowy biuro Zarządu OZ Nr.408
będzie nieczynne.

Wszelkie pilne sprawy prosimy zgłaszać za pomocą poniższych linków:
Website: www.solidarnosc-niopib.pl /kontakt
E-Mail: kz408@solidarnosc-niopib.pl

Za utrudnienia przepraszamy

Z poważaniem
Zarząd OZ 408

Zapomogi Świąteczne ’21

Na zebraniu Zarządu OZ nr.408 w dniu 30-11-2021 podjęto uchwałę o wypłacie zapomogi świątecznej dla członków naszej Organizacji Związkowej.

Wypłata odbywa się w pokoju związkowym,
w terminie 1.12.2021r-31.01.2022r
od poniedziałku do piątku (nie dotyczy dni ustawowo wolnych)
w godzinach 8-13.

Zapraszamy.

Układy zbiorowe pracy mają przyszłość!

http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=31727

„Przyszłość Układów Zbiorowych Pracy” – pod taką nazwą 25 listopada br. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Tygodnik Solidarność”.

Zaproszenie na konferencje przyjęli m.in. naukowcy i związkowcy. I tak do Katowic przybyli: Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Marek Bogusz, przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, prof. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. dr hab. Jan Wojtyła, mgr Małgorzata Szczęsny.

– Układy zbiorowe pracy przyczyniają się do polepszenia obowiązujących już przepisów prawa pracy. W województwie śląskim występują one bardzo rzadko. A w sektorze usług praktycznie nie istnieją…