TABLICA OGŁOSZEŃ

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych uchylającą wygasający charakter tego świadczenia. Będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. Zapisy nowelizacji wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ „Solidarność” z 7 czerwca br. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 432 posłów, 3 było przeciw, 14 […]

Solidarność: Przyszłoroczna płaca minimalna nie powinna być niższa niż 4350 zł brutto

W przyszłym roku płaca minimalna powinna wzrosnąć dwukrotnie o 500 zł od stycznia i 250 od lipca, a wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien być nie mniejszy niż 20 proc. postuluje Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w swojej opinii do wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2023-2026. Solidarność oczekuje wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej […]

Konkurs na SIP

Informujemy o rozpoczęciu nowej edycji organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy Konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja br. W załaczeniu regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

2 – karta zgloszenia

1 – regulamin konkursu (1)

Nowelizacja kodeksu pracy – umowy o pracę i urlopy

Kolejna nowelizacja kodeksu pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 4 kwietnia 2023 r. (poz. 641). Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 26 kwietnia 2023 r. To już druga w tym roku obszerna nowelizacja kodeksu pracy. Chodzi o implementację dwóch dyrektyw – jednej z dnia 20 czerwca 2019 r. (2019/1152) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych […]

Pielgrzymka do Lichenia

Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu w dniu 16 kwietnia. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci wyjazdu do dnia 13 kwietnia br. do godz. 15:00. Wyjazd dojdzie do skutku pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości chętnych.

Odpłatność dla Członków Związku wyjeżdżających z Warszawy wynosi 40 zł za osobę. Niezrzeszeni uczestnicy pokrywają koszty przejazdu w wysokości 80 zł.

Życzenia Wielkanocne


 

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki!”
 (J 11,25-26).

 
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, składamy wszystkim Pracownikom naszego Instytutu najserdeczniejsze życzenia doświadczenia nowego życia, nadziei i radości w sercu, w rodzinach, a także środowisku pracy!

Zarząd OZ408 NSZZ „Solidarność” RM

Zmiany w Kodeksie Pracy (ustawa)

Dnia 4 kwietnia 2023r w Dzienniku Ustaw pod poz. 641 opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tekst ustawy w załączniku i dostępny na https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/641 Ustawa „wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca […]

Solidarność o zastrzeżeniach dotyczących pracy zdalnej

Związki zawodowe (również NSZZ „Solidarność”) zgłaszają szereg wątpliwości związanych z regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej, które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia. Zwracają uwagę m.in. na koszty pracy zdalnej oraz płynne przejście do stosowania nowych przepisów. Dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ „Solidarność”, przypomniała w rozmowie z PAP, że pracodawcy mają jeszcze czas na przedstawienie związkom zawodowym porozumień […]

Wybory delegatów

Przypominamy, że trwają wybory delegatów. Listy i okręgi wyborcze są dostępne w pokoju związkowym. Z uwagi na okres świąteczny wznowienie wyborów nastąpi od 12.04.23. Zapraszamy do pokoju związkowego w godz. 8-13.

Od 1 kwietnia wzrasta odszkodowanie za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022 roku była to kwota 1133 zł a w 2021 1033 zł (2020 – 984 zł). O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba. Wyższe odszkodowania za wypadki przy pracy […]