Archiwum znaczników: prawo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zwany dalej „Układem” tworzy się na podstawie: 1.ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), 2.ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (t. j. Dz.U. z 2001 r., nr 33, […]