Opinia KZ408 w sprawie: Zmiana nazwy Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki i Biologii Systemowej na Samodzielną Pracownię Bioinformatyki i Biostatystyki i poszerzenie jej zadań o sprawy z zakresu biostatystyki.

Komisja Zakładowa naszej organizacji związkowej negatywnie opiniuje zmiany zaproponowane w tym punkcie. Wprawdzie biostatystyka jest szeroką dziedziną z pogranicza biologii i statystyki, jednak z punktu widzenia podstawowych zadań statutowych Centrum Onkologii-Instytutu, szczególną rolę pełni biostatystyka kliniczna, której głównym nurtem są badania kliniczne. Biostatystyka kliniczna stanowi fundament metodologii badań klinicznych począwszy od ich planowania poprzez realizację, statystyczną analizę wyników i interpretację wyników. Dlatego, w naszym przekonaniu, umiejscowienie pracowni biostatystyki w Biurze Badań Klinicznych i Biostatystyki, jest nieprzypadkowe i adekwatne do realizacji jednego z podstawowych zadań statutowych CO-I, jakim jest prowadzenie badań klinicznych. Jednocześnie nie wyklucza to zatrudniania biostatystyków w innych komórkach organizacyjnych Instytutu, których zadania wymagają współpracy z biostatystykami. Dobrym przykładem jest Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, czy omawiana Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biologii Systemowej.