1. TABLICA OGŁOSZEŃ

Niepokojące zapisy w projekcie Kodeksu pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji oficjalnie ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzający do Kodeksu pracy zapisy o pracy zdalnej, uchylając obowiązujące obecnie przepisy regulujące telepracę. Pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojona zapisami dotyczącymi bhp na stanowisku pracy zdalnej, przerzucającymi odpowiedzialność za stan bhp na pracownika.

Czytaj dalej…

Poznaj obywatelski projekt ustawy „Solidarności” w sprawie emerytur stażowych

Czytaj…

Przedłużona ważność BONU o wartości 200 zł „DOMS NA 40 LAT SOLIDARNOŚCI” do 31 grudnia 2021 roku

Została przedłużona ważność BONU o wartości 200 zł „DOMS NA 40 LAT SOLIDARNOŚCI” do 31 grudnia 2021 roku. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem: 18 201 27 63 bądź kontaktu drogą mailową: solidarnosc@doms.com.pl

32 lata temu został ponownie zalegalizowany NSZZ „Solidarność”

Przypomnijmy, że delegalizacja związku nastąpiła w czasie stanu wojennego. W październiku 1982 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o związkach zawodowych, zgodnie z którą rejestracja wszystkich istniejących związków zawodowych miała utracić moc prawną.

17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zalegalizował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Próby zmiany przez Dyrekcję terminu wypłat w NIO-PIB

Niniejszym informujemy pracowników, że od listopada zeszłego roku, pomimo jednolitego negatywnego stanowiska związków zawodowych, Dyrekcja NIO-PIB próbuje wprowadzić zmianę do Regulaminu Wynagrodzeń polegającą na przesunięciu terminu wypłat na 10 następnego miesiąca. Ostatnim pismem ponownie wzywa związki zawodowe do rozmów na ten temat w dniu 23.03.2021.r. W piśmie jest zawarta propozycja krokowego przesunięcia wypłaty pensji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Pragniemy podkreślić, że Pracodawca nie przedstawił związkom zawodowym powodów, dla których chce przesunąć termin wypłaty pensji, jak również nie podjął w tej sprawie konsultacji z pracownikami.

Biuro OZ nr 408 nieczynne do 28.03.2021

Informujemy, że Biuro Zarządu będzie nieczynne w dniach 4-28 marca 2021. Kontakt telefoniczny funkcjonuje normalnie, za utrudnienia przepraszamy.

Tematy dla Doraźnego Zespołu Problemowego ds Ochrony Zdrowia – Pismo Marii Ochman, Przewodniczącej SOZ KK NSZZ „Solidarność”

Pismo do Pani Krystyny Ptok
Wzór kalkulatora do wyliczań wynagrodzeń

NIO-PIB otrzymało dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia w związku z COVID-19

Odpowiedź-Mazowieckiego-OW-NFZ-pismo-ws.-wniosku-o-udostępnienie-informacji-publicznej-z-dnia-21.01.2021

Wykaz-podmiotów-leczniczych-które-w-poszczególnych-okresach-otrzymały-wypłatę-środków-finansowych-z-przeznaczeniem-na-dodatkowe-wynagrodzenia-dla-personelu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 31 stycznia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 31 stycznia na dotychczasowych zasadach – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Dodatkowy zasiłek…

Bon turystyczny 500 plus na wypoczynek dzieci. Co z niewykorzystanym wciąż bonem 500 plus. Czy przepada?

Nie wszyscy zdążyli wykorzystać polski bon turystyczny zwany 500 plus dla dzieci – w okresie letnich wakacji. Wielu rodziców wiązało z nim plany zimowe: wypoczynek w czasie świąt lub ferii szkolnych. Jednak druga fala COVID i związane z nią ograniczenia pokrzyżowały te plany. Czy to oznacza, że bon 500 plus na wypoczynek dzieci może przepaść?

Bon turystyczny