1. TABLICA OGŁOSZEŃ

Spotkanie Sekretariatu Służby Zdrowia

W dniu 13 września w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli służby zdrowia z Wiceministrem Piotrem Bromberem oraz Prezesem NFZ Piotrem Nowakiem.

Obrady niemalże w całości dotyczyły realizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych.

Zaproszeni Goście starali się wyjaśnić wątpliwości związane zwłaszcza że sposobem przekazania środków finansowych z NFZ do szpitali i przychodni.

W latach poprzednich pieniądze przekazywane były pracodawcom „na pesel” pracownika, obecnie, na wniosek pracodawców włączono kwoty podwyżki w wycenę świadczeń.

Pomimo szeregu obaw świadczeniodawcy podpisali aneksy i podwyżki są wypłacane. Ponadto do 215 szpitali skierowany zostanie dodatkowy strumień pieniędzy na czas 9 m-cy.

Przypominamy, że Ustawa o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia obowiązuje od 2017 roku a jej kolejne nowelizacje miały na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego (m.in. o personel okołomedyczny), a także zwiększenie wskaźników wynagrodzeń w stosunku do średniej krajowej.
W tym roku podwyżki wynosiły od 600 zł do 1800 zł. Ustawa ma charakter nieprzemijający i co roku wskaźniki będą odnosiły się do wzrosty średniej krajowej.

Maria Ochman

 Źródło

40. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Źródło

Statut NSZZ „S” po zmianach XXX KZD

Informujemy, że 1 września 2022r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku wydał postanowienie o dokonaniu wpisu zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”. Tym samym zmiany dokonane podczas XXX KZD w Zakopanem stały się obowiązujące. W załączeniu jednolity tekst Statutu, poniżej link do niego na stronie internetowej Związku.

Żródło…

Przygotowania do wyborów na kadencje 2023-2028

Temat zbliżających się wyborów związkowych na kolejną kadencję zdominował wrześniowe posiedzenie ZRM. Zebrani podjęli Uchwałę dot. przeprowadzenia w Regionie wyborów na kadencję 2023-2028 oraz Uchwałę dot.: powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028.

Zebrani omówili również zmiany w ordynacji wyborczej proponowane przez Komisję Krajową.

Gościem posiedzenia była Danuta Kubacka, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet, która poinformowała o organizowanym przez Sekcję V Forum NSZZ „Solidarność”.

Czytaj dalej…

Dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci

Zgodnie z decyzją Zarządu Organizacji Zakładowej
nr 408 NSZZ „Solidarność” RM,
od 04-07-2022r do 30-09-2022r
rusza wypłata dofinansowania wypoczynku letniego dzieci urodzonych w latach 2006-2016, dla członków naszej zakładowej organizacji związkowej.

Link druku wniosku

Rząd przyjął projekt ustawy o minimalnej pensji w ochronie zdrowia

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, PAP • 17 maja 2022 13:07
źródło

17 maja rząd przyjął projekt nowelizacji o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia – poinformował w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe wynagrodzenia dla medyków mają obowiązywać od 1 lipca.

Nowa tabela płac od 1 lipca 2022 roku

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
  Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – współczynnik  0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.

Ministerialne podwyżki w służbie zdrowia

Źródło: Tysol
Źródło: Solidarność RM

Dziesiątego maja w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczących Rad Sekcji Regionalnych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli także Piotr Bromber, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialny m.in. za dialog społeczny, oraz Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ. Rozmawiano głównie o projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Podwyżka wynagrodzenia będzie liczona podwójnie. Po pierwsze, wynika ona ze wzrostu średniej płacy z ponad 4900 zł w ubiegłym roku do ponad 5700 zł w tym roku. Ponieważ współczynniki wynagrodzenia są z nią powiązane, dla poszczególnych grup zawodowych płaca wzrośnie o 800 zł. Ponadto ustawa ma wprowadzić nowe, wyższe współczynniki, które są wynikiem stanowiska z listopada ubiegłego roku – mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Przewodnicząca Ochman przekonuje: – Udało nam się wzmocnić rygor wprowadzania podwyżek także dla osób pracujących w służbie zdrowia, wykonujących zawody niemedyczne. Projekt zawiera artykuł, według którego podwyżki tych osób mają być podobnej wysokości jak te średniego i niższego personelu medycznego – mówi Maria Ochman. Dodaje, że rewaloryzacja ma dotyczyć zasadniczego wynagrodzenia, nie będzie więc mowy o stosowaniu, jak zdarzało się wcześniej, wyrównywania wynagrodzeń do płacy minimalnej dodatkami.

DOŁĄCZ DO NAS!

Dlaczego warto należeć do związku zawodowego NSZZ „S”?

Pracownik nie będący członkiem związku, nie jest ostrzegany przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę.

Pracodawca, który chce rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi poprosić związek zawodowy o konsultację na minimum 5 dni, przed podjęciem decyzji, w tej sprawie.

Związek w Twoim imieniu negocjuje lepsze warunki pracy i płacy.

Jeśli w Twoim miejscu pracy naruszane są przepisy BHP, to z inicjatywy związku zawodowego, w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz wpływ na podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych…

Źródło

Alleluja – Jezus zmartwychwstał!

Niech to pełne mocy pozdrowienie
przebije się przez zgiełk świata,
huk wojny, lęk przed zarazą i biedą,
i niech dotrze do głębi naszej świadomości,
i przyniesie nadprzyrodzoną radość, nadzieję i miłość!  

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wszystkim Pracownikom Narodowego Instytutu Onkologii,
życzy Zarząd OZ 408 NSZZ „Solidarność” RM

Pusty grób

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”!
(Łk 24,5-6)

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność”do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu 23-24 kwietnia 2022r.
Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” postanowiło pokryć ½ kosztów przejazdu Członków NSZZ „Solidarność” z Oddziałów na Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Lichenia w dniu 24 kwietnia br.
Odpłatność dla Członków Związku wyjeżdżających z Warszawy wynosi 40 zł za osobę. Przedstawiciele Pocztu Sztandarowego nie ponoszą kosztów przejazdu.
Pozostali niezrzeszeni uczestnicy pokrywają koszty przejazdu w wysokości 80 zł. Pozostałe koszty pokrywa Region Mazowsze z kosztów promocji.
Podstawą opłacenia faktury będą podpisane listy obecności uczestników Pielgrzymki.

Zapisy na Pielgrzymkę odbywają się w Sekretariacie ZRM
tel. 22 314 80 13
do 13 kwietnia 2022 roku

Plakat