WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

Art. 13

§ 1

Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona dla danego pracownika, przysługująca za pełny wymiar czasu pracy nie może być niższa niż określona w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla przyznanej kategorii zaszeregowania.

§ 2

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze odpowiadać powinno kwalifikacjom pracownika i rodzajowi powierzonej pracy.