MOL Polska Sp. z o.o. (dawniej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.) kończy w lipcu br. funkcjonowanie programu LOTOS Navigator. Program zostanie zastąpiony nowoczesną aplikacją lojalnościową Grupy MOL. Z uwagi na dotychczasową bardzo dobrą współpracę z NSZZ Solidarność, opartą na wzajemnym zrozumieniu i wychodzeniu naprzeciw potrzebom Członków Związku, planujemy objęcie Państwa grupy preferencyjnymi warunkami w nowym programie. Członkowie Związku rejestrujący się w nowym programie na podstawie danych zarejestrowanych w ofercie Navigator (z użyciem przekazywanych Państwu od roku 2018 specjalnych kart) uzyskają 3 poziom statusu użytkownika (w odróżnieniu od klientów spoza organizacji, rozpoczynających korzystanie z nowego programu lojalnościowego od poziomu 1). Uruchomienie nowego programu nastąpi po 19.07.2023, zarejestrowani użytkownicy kart Navigator będą otrzymywać bieżące komunikaty o nadchodzących zmianach; wszystkie istotne informacje będę przekazywał także Państwu w formie e-mailowej.

Karty LOTOS Biznes działają bez zmian, zarówno na stacjach działających pod marką LOTOS, jak i MOL.

Aktualną listę stacji akceptujących karty można sprawdzić pod adresem: Atlas stacji (lotosnavigator.pl).