Zgodnie z decyzją Zarządu Organizacji Zakładowej
nr 408 NSZZ „Solidarność” RM,
dofinansowanie wypoczynku letniego
dzieci urodzonych w latach 2007-2017,
dla członków naszej zakładowej organizacji związkowej
wypłacane będzie do 30-09-2023 r.