Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Rusza XVI edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom
13 października 2023 N. F. Aktualności, Slider 0
Decyzją Prezydium KK rozpoczęła się XVI edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.

Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu – przez Komisję Certyfikacyjną.

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Poniżej dokumenty do pobrania i lista wszystkich edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom:
1. Regulamin PPP (2023)
2. załącznik 1 (2023)
3. Załącznik nr 2 (2023)
4. Lista wszystkich laureatów (I-XV)

Komentarze są wyłączone.