11 maja br. w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się Walne Zebranie Sekcji Ochrony Zdrowia Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Delegaci jednogłośno wybrali na stanowisko Przewodniczącej Sekcji Marię Ochman.

Do Rady Sekcji weszli: Janowska Krystyna, Jarota Andrzej, Kozierowska-Jędrzejewska Ewa, Lefelt Teresa, Lewocki Andrzej i Zduński Sebastian.