Załacznik 2. Wynagrodzenie zasadnicze

Kategoria zaszeregowania Stawka minimalna
w złotych
Stawka maksymalna
w złotych
I 750,00 2 250,00
II 800,00 2 400,00
III 850,00 2 550,00
IV 900,00 2 700,00
V 950,00 2 850,00
VI 1 000,00 3 000,00
VII 1 050,00 3 150,00
VIII 1 100,00 3 300,00
IX 1 150,00 3 450,00
X 1 200,00 3 600,00
XI 1 250,00 3 750,00
XII 1 300,00 3 900,00
XIII 1 350,00 4 050,00
XIV 1 450,00 4 350,00
XV 1 550,00 4 650,00
XVI 1 650,00 4 950,00
XVII 1 750,00 5 250,00

 

Komentarze są wyłączone.