Opinia KZ408 w sprawie: Likwidacja stanowiska pracy: Lekarz zakładowy.

Pomimo, że przepisy ustawowe i wykonawcze ,, nie przewidują” funkcji lekarza zakładowego, nasze zakładowe organizacje związkowe uważają, że: biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych pracowników w naszym zakładzie pracy, pracodawca powinien rozważyć możliwość umożliwienia korzystania z usług lekarza zakładowego pracownikom Centrum Onkologii- Instytutu. Roczny koszt jednego etatu byłyby w naszej opinii znacząco niższy niż koszty powodowane absencją pracowników zmuszonych korzystać z usług lekarza pierwszego kontaktu poza naszym zakładem.

W związku z powyższym negatywnie opiniujemy propozycję zmiany.