Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ NR 408 NSZZ SOLIDARNOŚĆ RM, ŻE NASZA ORGANIZACJA ZAKŁADOWA ZOSTAŁA UHONOROWANA MEDALEM XXX- LECIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ .

MEDAL I ORYGINAŁ DYPLOMU DO WGLĄDU W POKOJU ZWIĄZKOWYM.