Na zebraniu Zarządu OZ nr.408 podjęto uchwałę o wypłacie zapomogi świątecznej dla członków naszej Organizacji Związkowej.
Wypłata odbywać się będzie w pokoju związkowym do 29.02.2024r , od poniedziałku do piątku (nie dotyczy dni ustawowo wolnych) w godzinach 8-12.