Na dzisiejszym spotkaniu nowo powołany Kierownik CO-I, Pan prof. Jerzy Jakubowicz, przekazał Zarządom organizacji związkowych informację o wycofaniu przez Ministra Zdrowia projektu łączenia instytutów Centrum Onkologii-Instytutu i Instytutu Hematologii oraz wstrzymaniu oddzielenia od CO-I oddziału w Gliwicach. Pan Kierownik zadeklarował współpracę z zakładowymi organizacjami związkowymi we wszystkich tematach kluczowych dla naszego zakładu pracy.
Nasza organizacja zwiazkowa z zadowoleniem przyjęła powyższą deklaracją oraz prezentowany styl komunikacji i dialogu z przedstawicielami pracowników. Liczymy na owocną współpracę w duchu dialogu społecznego. W związku z powyższym po zapowiedzianym w najbliższym czasie kolejnym spotkaniu z Panem Kierownikiem, zakładowe organizacje związkowe będące w sporze zbiorowym z pracodawcą rozważą możliwość odwołania pogotowia strajkowego, o czym poimformujemy osobnym komunikatem.